KOOLSTOFMONOXIDEVERGIFTIGING. TEST HOE VERGIFTIGING OF ROOK TE DETECTEREN?
Hoofd- / Gezondheid / 2020

Koolstofmonoxidevergiftiging. TEST hoe vergiftiging of rook te detecteren?Editor'S Choice
Een zwangerschap plannen: als je moeder wilt worden
Een zwangerschap plannen: als je moeder wilt worden
Koolmonoxidevergiftiging kan worden opgespoord door een bloedtest uit te voeren op carboxyhemoglobine. Carboxyhemoglobine is een biomarker van CO-blootstelling. Mensen waarvan wordt vermoed dat ze koolmonoxidevergiftiging hebben, moeten snel worden onderzocht. Een niveau van meer dan 70% carboxyhemoglobine